Wydarzenie
8 edycja Warszawa / Dzień 2 (22.06.2023)
15:30‑16:15 - Scena Debat 2

Trójmorze i Ukraina.
Punkty styczne.

Polityka

Istniejąca od 2016 r. inicjatywa Trójmorza obejmuje 12 krajów-członków UE z Europy Środkowej. Trudno sobie wyobrazić, by do tego programu dołączyła Ukraina – przynajmniej tak długo, jak znajduje się poza strukturami unijnymi. Ale też trudno sobie wyobrazić, by Trójmorze ustawiło się do Ukrainy plecami. Jak więc ułożą się wzajemne relacje?

Nagranie z transmisji