Jan Rafael Lupoměský

Analityk ds. ryzyka politycznego
CEE Institute/Wolveshead

Urodzony w 1985 roku w Pradze, pracował jako doradca Prezydenta Republiki Czeskiej, Ministra Obrony Narodowej i kilku posłów na sejm czeski, a także jako główny analityk legislacyjny Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Od 2016 roku mieszka na stałe w Polsce, gdzie analizuje ryzyka polityczne w Europie Środkowej dla inwestorów zagranicznych, komentuje polską politykę dla CNN Prima News i Telewizji Czeskiej, przemawia na konferencjach dotyczących Europy Środkowej i Inicjatywy Trójmorze, jest radnym dzielnicy Wrocław-Nadodrze.

Prywatnie jest również założycielem i prezesem pierwszego polskiego klubu krokietowego
Wroclaw Croquet Club.