Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021

Nowe możliwości – tak brzmi hasło 6. edycji Kongresu 590, która odbyła się w Warszawie w dniach 5-6 października 2021 br. Impreza, należąca do kluczowych wydarzeń gospodarczych w kraju, skupiła się na siedmiu obszarach tematycznych. Były to: nowe państwo, nowe sektory, demografia, zdrowie, nauka wraz z sektorem badań i rozwoju oraz nowy obraz Polski.

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Kongres 590 swoją obecnością̨ uświetniły najważniejsze osoby w kraju, na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, który objął wydarzenie honorowym patronatem, oraz Prezesem Rady Ministrów. Gośćmi imprezy byli także eksperci ze świata międzynarodowego biznesu.

Remigiusz Kopoczek

prezes spółki Kongres 590

Celem wydarzenia jest wspieranie rozwoju polskiej gospodarki oraz promocja polskich produktów i usług. Ostatnia, 5. edycja Kongresu odniosła wielki sukces: w trwającej dwa dni imprezie wzięło udział ponad 200 prelegentów. Transmisje online z paneli, prowadzonych równocześnie na 4 scenach oraz wywiady z ekspertami, obejrzało ponad 40 tys. osób. Tym razem planujemy spotkanie w tradycyjnej formule – dzięki temu wszyscy uczestnicy nie tylko będą mogli oglądać panele i wystąpienia na żywo, ale również odwiedzić stoiska naszych partnerów oraz nawiązać z nimi bezpośrednie relacje biznesowe. Taka formuła jest najbardziej efektywna.

6. edycja to siedem kluczowych obszarów tematycznych

Nowe państwo

Eksperci i paneliści omówili wyzwania związane z rozwojem administracji cyfrowej, w tym rolę narzędzi wsparcia oraz programów rozwoju. Nie zabrakło też rozmowy na tematy dotyczące roli Unii Europejskiej w procesie odbudowy gospodarki oraz inwestycji infrastrukturalnych.

1

Nowe rynki

Globalna gospodarka to nowe rynki zbytu, jak Afryka, Indie, Ameryka Południowa. Dotarcie do nich oznacza zbudowanie nowych form sprzedaży, zmiany łańcuchów dostaw, przejęcia i fuzje; oznacza także daleko idącą współpracę z partnerami zagranicznymi.

2

Nowe sektory

Pandemia przyspieszyła rozwój nowych technologii i zmiany społeczne. To szansa na zwiększenie potencjału gospodarki i konkurencyjności polskich firm.

3

Demografia

Zmieniającą się̨ gospodarka światowa wymaga nowego podejście do zagadnień związanych z rodziną, edukacją i rynkiem pracy.

4

Zdrowie

Podstawą nowoczesnego państwa i gospodarki jest zdrowe społeczeństwo – to kolejne wyzwanie, jakie ujawniła trwająca pandemia. Dlatego podstawą rozwoju państwa i gospodarki jest coraz większa troska o rozwój kadr oraz nowoczesna medycyna.

5

Nauka oraz badania i rozwój

Niezbędnym elementem rozwoju nowoczesnej gospodarki są badania naukowe i wdrożeniowe. Uczestnicy Kongresu przedyskutowali kwestie związane ze zwiększeniem i optymalizacją nakładów na naukę̨. Omówili także wyzwania dotyczące absorbcji rozwiązań przez krajowy przemysł, ochrony patentowej oraz promocji własnych rozwiązań na rynkach światowych.

6

Nowy obraz Polski

Ważnym elementem pozycji Polski na arenie międzynarodowej jest tzw. soft power, czyli zwiększanie atrakcyjności kraju poprzez jego kulturę i sztukę. Jednym z obszarów tematycznych 6. edycji Kongresu było zatem wypracowanie najbardziej efektywnych sposobów finansowania i promowania tych dziedzin, które w pozytywny sposób budują wizerunek i pozycję naszego kraju.

7

6. edycja Kongresu 590

Warszawa
5-6 października 2021

Folder Kongresu

6. edycja w formule stacjonarnej odbyła się w Warszawie, w centrum wystawienniczym EXPO XXI. Goście mogli śledzić wystąpienia liderów oraz debaty eksperckie prezentujące najważniejsze idee na czterech scenach jednocześnie. Przez cały czas działało studio 590, w którym Goście kongresu mogli na bieżąco udzielać wywiadów, a także komentować i podsumowywać najważniejsze zagadnienia.

Partner Złoty

Partner Samorządowy

Partnerzy Strategiczni

Partnerzy Główni

Partner Plus

Partnerzy

Główni Partnerzy Medialni

Partnerzy Medialni

Partnerzy Merytoryczni

Partner Wspierający

Partnerzy Instytucjonalni

Współorganizator

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: