Akademia Liderów Trójmorza 2022

Rosyjska inwazja na Ukrainę pokazała, że Polska i Europa Środkowo-Wschodnia nie tylko nie jest wolna od wielkich zmian, jakie przetaczają się przez współczesny świat, ale też nie jest bezpieczna.

Chcąc sprostać wyzwaniom nowych czasów, kraje Trójmorza (12 państw Unii Europejskiej: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry) potrzebują nie tylko kontynuacji przyjętej w 2015 roku agendy, czyli współpracy w dziedzinach takich jak: energetyka, transport, komunikacja cyfrowa i gospodarka, ale w obliczu nowych wyzwań PILNEGO jej wzmocnienia i to na każdym poziomie.

Aby w zmieniającym się świecie geopolitycznej, technologicznej i społecznej rewolucji projekt Trójmorza miał sens, elity krajów go współtworzących muszą dyskutować o współczesnych wyzwaniach i znaleźć konsensus w podstawowych sprawach. Podstawą tego musi być wiedza o krajach inicjatywy i potencjale drzemiącym we współpracy.

Chcemy ten dialog uruchomić poprzez powołanie do życia Akademii Liderów Trójmorza, kuźni przyszłych elit i laboratorium przyszłych idei i koncepcji, które realnie wpływałyby na życie gospodarcze krajów projektu i całego regionu. To odbywające się co roku pod auspicjami Kongresu 590 spotkania kilkudziesięciu osób z krajów 12-tki, w których dodatkowo, jako obserwatorzy, biorą udział przedstawiciele krajów blisko związanych z regionem, czyli Ukrainy, Turcji i Mołdawii.

To, co wyróżniałoby Akademię Liderów Trójmorza to fakt, iż byłby to pierwszy tego typu program w Europie Środkowej, realizowany przez kraj Trójmorza. Projekt doskonale wpisywałby się w architekturę współpracy w ramach tej inicjatywy (w tym istniejące fora samorządowe, biznesowe), a także program Kongresu 590, w trakcie którego uczestnicy Akademii mieliby okazję do publicznych wystąpień, spotkań i dyskusji oraz prezentacji idei i koncepcji wypracowanych w trakcie pobytu w Polsce.

 

PARTNEREM STRATEGICZNYM JEST

 

DOŁĄCZ DO PROJEKTU