Anthony B. Kim

Ekspert Fundacji Heritage

Ekspert Fundacji Heritage specjalizujący się w inicjatywie Trójmorza i krajach Dalekiego Wschodu. Redaktor Index of Economic Freedom, kierownik Global Engagement w Margaret Thatcher Center for Freedom. Współtwórca corocznego Indeksu Wolności Gospodarczej Fundacji Heritage