Velina Tchakarova

Ekspert w dziedzinie Geopolityki

Velina Tchakarova jest ekspertem w dziedzinie geopolityki. Jako założycielka firmy doradztwa geopolitycznego FACE i była dyrektor Austriackiego Instytutu Polityki Europejskiej i Bezpieczeństwa (AIES) w Wiedniu, Velina posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w analizowaniu krajobrazu geopolitycznego i jego wpływu na firmy, instytucje i organizacje.
Obecnie pełni również funkcję instruktora w Real-World Risk Institute bestsellerowego autora Nassima Taleba, członka Rady Doradczej ds. Polityki Strategicznej i Bezpieczeństwa Komisji Naukowej przy austriackim Federalnym Ministerstwie Obrony oraz członka rady partnerskiej austriackiej publikacji Defence Horizon Journal, Velina oferuje szeroki zakres usług dla klientów z sektora publicznego i prywatnego.