dr Paweł Ukielski

Kierownik Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich
Instytut Studiów Politycznych PAN

Politolog, historyk. Kierownik Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich Instytutu Studiów Politycznych PAN.
Zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego (2004-2014 i od 2016). W latach 2014-2016 wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, zaś 2011-2017 i od 2021 członek Rady Wykonawczej Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia, 2019-2021 przewodniczący jej Komisji Rewizyjnej.
Wykładowca Collegium Civitas (2002-2014) oraz Graduate School for Social Research (od 2020). Naukowo zajmuje się współczesną przemianami w Europie Środkowej po 1989 r., środkowoeuropejską współpracą regionalną, podziałem Czecho-Słowacji i relacjami czesko-słowackimi oraz polityką historyczną.

Autor monografii „Aksamitny rozwód. Rola elit politycznych w procesie podziału Czechosłowacji” (2007) oraz zbioru tekstów „Pamięć Polski, pamięć sąsiadów. Pamięć Europy” (2020), współautor książek „1989 – Jesień Narodów” (2009, wyd. rumuńskie 2013, wyd. węgierskie 2014, wyd. angielskie 2020, wyd. polskie rozszerzone i uzupełnione 2021, wyd. czeskie 2022), „Inicjatywa Trójmorza z perspektywy jej uczestników” (2020) oraz „Chcieliśmy być wolni. Powstanie Warszawskie 1944” (2022).