Wydarzenie
8 edycja Warszawa / Dzień 1 (21.06.2023)
17:20‑18:05 - Scena Główna

Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy komórkami macierzystymi dobrobytu społecznego oraz źródłem finansowania wysiłku obronnego

Gospodarka

Polska skokowo nadrobiła socjalistyczne zacofanie po roku 1988 dzięki przywróceniu wolności dla pracy i przedsiębiorczości swoich obywateli. Nie posiadając nadzwyczajnych kapitałów finansowych stała się miejscem największego tzw. cudu gospodarczego na świecie końca wieku XX i zaczęła zyskiwać przewagę konkurencyjną dzięki rodzimej przedsiębiorczości, a nie inwestycjom zagranicznym. Polacy są najbardziej przedsiębiorczym społeczeństwem w Unii Europejskiej, co wynika z historii, gdy brak własnego państwa i gorszych warunków rozwoju społecznego i gospodarczego był pokonywany wzmożoną przedsiębiorczością, która stała się częścią narodowego DNA.

Nagranie z transmisji