Dr Henryk Siodmok

Prezes Mo-Bruk S.A

Dr Henryk Siodmok, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, studiów MBA INSEAD w Fontainbleau, manager, przedsiębiorca, ekspert Centrum im. Adama Smitha.

W latach 1989-1990 analityk operacyjny w Pasco Company (USA), 1991-1995 konsultant w firmie doradczej Bain & Co (Monachium, Paryż, Warszawa), 1996-1997 dyrektor rozwoju na Europę Wschodnią oraz prezes Tenneco Automotive Polska, 1997-2000 prezes FLiD Drumet SA, 2000-2003 prezes zarządu Carman Polska sp. z o.o., 2003-2004 wiceprezes ds. sprzedaży, finansów, kadr, informatyki, rozwoju i administracji w US Pharmacia sp. z o.o., wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Od 2007 do listopada 2018 prezes zarządu Grupy Atlas. Wykładowca SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Od 1 lipca 2022 prezes Mo-Bruk S.A.