Andrzej Sadowski

Prezydent
Centrum im. Adama Smitha

Andrzej Sadowski (ur. 1963) założyciel i prezydent Centrum im. Adama Smitha – Pierwszego Niezależnego Instytutu w Polsce (1989), jeden z założycieli Zespołu Badań nad Myślą Konserwatywną i Liberalną na Uniwersytecie Warszawskim (1984-1989) i Zespołu Studiów Ekonomicznych im. Adama Smitha (1986-1989). Współzałożyciel i członek zarządu Towarzystwa Gospodarczego w Warszawie (1986–1989). Współzałożyciel wraz z Mirosławem Dzielskim i Aleksandrem Paszyńskim i członek zarządu Akcji Gospodarczej (1988-1989). Jeden z założycieli (1996) i członek Zarządu Transparency International Polska (do 2003). Członek pierwszej Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2009-2010). Członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2009-2015). W roku 2014 odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za propagowanie przedsiębiorczości. Ponownie członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2015-2020). Członek Społecznej Rady Doradczej przy Prezesie Najwyższej Izby Kontroli (2023-)

W roku 2021 odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności za działalność w opozycji antykomunistycznej po wprowadzeniu stanu wojennego. W roku 2023 z okazji IV Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorcy odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej gospodarki i za działalność społeczną.