Ireneusz Jabłoński

Ekspert
Centrum im. Adama Smitha

Urodzony w 1961 roku, specjalista w obszarze zarządzania strategicznego i operacyjnego, budowania, restrukturyzacji i kierowania dużymi organizacjami gospodarczymi i publicznymi. Absolwent Politechniki Łódzkiej oraz Podyplomowych Studiów Bankowości na SGH w Warszawie, studium z zakresu strategicznego zarządzania bankami w INSEAD Fontainebleau (Francja) oraz zarządzania projektami strategicznymi na Wharton School of the University of Pennsylvania (USA).

Stypendysta University of Wisconsin Milwaukee (USA) w ramach programu dla polskich liderów samorządu terytorialnego. Przez piętnaście lat związany z sektorem usług finansowych, gdzie pełnił m.in. funkcje Prezesa Zarządu towarzystw leasingowych oraz zajmował kierownicze stanowiska w bankach.

W 2002 roku, jako Menadżera Projektu mBanku, kierował projektem tworzenia pierwszego w kraju i Europie kontynentalnej banku Internetowego. Dwukrotnie sprawował kierownicze funkcje w samorządzie: Burmistrza Łowicza oraz Wiceprezydenta Łodzi.

Był liderem programu „Rodzina ma głos”, adresowanego do polskich samorządowców. Na zaproszenie wiodących uczelni krajowych prowadził wykłady i zajęcia z zakresu makro i mikroekonomii oraz planowania i zarządzania strategicznego. Od 2003 roku związany z Centrum im. Adama Smitha, gdzie kieruje m.in. Zespołem doradztwa strategicznego. Interesuje się historią antyczną oraz gospodarczą świata.