Wydarzenie
8 edycja Warszawa / Dzień 1 (21.06.2023)
15:30‑16:15 - Scena Debat 3

Polskie marki rolno-spożywcze
na arenie międzynarodowej –
ich pozycja, szanse i zagrożenia

Rolnictwo i żywność

Przemysł spożywczy jest jednym z 15 sektorów objętych rządowymi programami promocji w perspektywie do 2030. Podczas debaty zastanowimy się co to oznacza dla przedsiębiorcy; jakie są bariery po stronie przedsiębiorcy przed wejściem na nowy rynek. Mimo przeciwności polskie marki rolno-spożywcze odnoszą sukcesy zagranicą. Pokażemy największe sukcesy i omówimy ich wpływ na postrzeganie Marki Polska.

Nagranie z transmisji