dr Jarosław Górski

Doradca Prezesa Zarządu
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego

Prakademik. Łączy praktykę zawodową (konsulting) z wiedzą i doświadczeniem naukowym oraz dydaktycznym na uczelni. Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Zarządzania i Technologii Informacyjnych.
Kierownik studiów podyplomowych „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej”. Członek zarządu Fundacji Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc, członek – założyciel International Place Branding Association, doradca prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, doradca sektorowy w Związku Miast Polskich. Trener EY Academy of Business.
Współautor licznych strategii, programów i planów rozwoju oraz marketingowych dla jednostek samorządu terytorialnego.