Wydarzenie
8 edycja Warszawa / Dzień 1 (21.06.2023)
16:30‑17:15 - Scena Główna

Siła Polskiej Marki Eksportowej – Nowe Kierunki Ekspansji

Gospodarka

Popandemiczny wzrost polskiego eksportu jest m.in. wynikiem zmiany popytu konsumentów z usług na towary. W związku z tym zastanowimy się jakie sektory będą lokomotywą promocji gospodarczej Polski w perspektywie finansowej do 2030 roku; jaki ma wpływ wzrost cen surowców i energii na poziom eksportu. Zidentyfikujemy nowe kierunki eksportowe wskazując cele i podjęte działania.

Nagranie z transmisji