Sławomir Majman

Wiceprezes
ZTW S.A

Polski menadżer i specjalista stosunków międzynarodowych.
Wieloletni szef Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
Wicedyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.
Wiceprezes Zarządu Targów Warszawskich.