Małgorzata Gośniowska-Kola

Zastępca Dyrektora Generalnego
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Małgorzata Gośniowska-Kola Przedsiębiorca, samorządowiec, społecznik. Przez ponad 25 lat prowadziła własną działalność gospodarczą. W latach 2019-2020 p.o. Zastępcy Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a od października 2020 r. do kwietnia 2022r. p.o. Dyrektora Generalnego KOWR, obecnie na stanowisku Zastępcy Dyrektora Generalnego KOWR.

Radna sejmiku województwa lubuskiego w którego strukturach zajmuje się m.in. problematyką rolnictwa (wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska), promocją produktów regionalnych, a także rozwojem gospodarczym i polityką budżetową województwa lubuskiego.

Jest współzałożycielką i prezesem Stowarzyszenia Huta Pieniacka.
W 2020 r. została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.