dr inż. Andrzej Gantner

Wiceprezes Zarządu, dyrektor generalny
Polska Federacja Producentów Żywności Związku Pracodawców

Wiceprezes Zarządu, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, redaktor naczelny kwartalnika „Food Lex”, członek Rady Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, członek komitetu nauk o żywności i żywienia Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Żywność Wysokiej Jakości. Reprezentuje PFPŻ ZP w największej europejskiej organizacji przemysłu żywnościowego Food Drink Europe.
Od ponad 20 lat związany z gospodarką żywnościową w zakresie zarządzania, marketingu, public relations, społecznej odpowiedzialności biznesu. Autor licznych publikacji i analiz dotyczących rynku żywności oraz gospodarki żywnościowej.