Marcin Wroński

Zastępca Dyrektora Generalnego
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył również studia Executive Master of Business Administration. Posiada duże doświadczenie
w zarządzaniu firmami prywatnymi i jednostkami administracji publicznej. Był między innymi Zastępcą Prezesa Agencji Rynku Rolnego w Warszawie i Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Bydgoszczy.

Autor wielu publikacji, ekspertyz i analiz z zakresu polityki rolnej. Członek między innymi Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego COBORU,
Zespołu Doradczego ds. Wsi i Rolnictwa w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Bydgoszczy i Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Handlu w Krajowej Izbie Gospodarczej.