Wydarzenie
7 edycja Warszawa / Dzień 1 (22.06.2022)
12:00‑12:45 - Scena Debat 2

Jak rozwój zielonej kolei wpisuje się w strategiczne plany UE?

Transport logistyka

Program Zielona Kolej jest ambitnym, kompleksowym przedsięwzięciem, wpisującym się w dążenie do zmniejszania śladu węglowego transportu. Wykorzystanie jego potencjału oznacza konkretne działanie na rzecz elektromobilności w naszym kraju. Aby zrealizować cele Programu Zielona Kolej, niezbędne jest zaistnienie szeregu sprzyjających okoliczności, mających wymiar zarówno techniczny, prawny, finansowy jak i społeczny.
Pierwszą z nich jest dążenie decydentów do świadomego i odpowiedzialnego wdrażania polityki klimatycznej. Twórcy unijnych strategii i regulacji wskazują jasno – transport publiczny (w tym przede wszystkim szynowy) ma do odegrania ogromną rolę w realizacji celu, jakim jest zapewnienie neutralności klimatycznej UE do 2050 r. Strategia Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności wskazuje nawet, że do 2030 r. podróże poniżej 500 km powinny być w Europie neutralne klimatycznie. Jak sprawić, aby udało się to zrealizować? Jak przekonać pasażerów, do przesiadki z transportu indywidualnego na publiczny? Jak zintensyfikować współdziałanie branż energetycznej i transportowej, w celu opracowania rozwiązań na rzecz „zazieleniania” energii zużywanej do zasilania pociągów przewożących osoby i towary?

Nagranie z transmisji