Kamil Grotnik

Kierownik Sekcji Programów i Konkursów Krajowych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w obszarze transportu kolejowego. Realizował kluczowe dla Polski projekty taborowe w PKP Intercity S.A. m.in koordynował wdrożenie Pendolino, kierował dostawą i uruchomieniem serii pojazdów PESADart, zarządzał kontraktami na utrzymanie elektrycznych zespołów trakcyjnych – Pendolino, PesaDart oraz Stadler Flirt. Dodatkowo odpowiadał merytorycznie za zakończone sukcesem postępowania arbitrażowe dot. realizacji dostaw pojazdów.

Aspekty transportu kolejowego jako zupełnie komercyjnego przedsięwzięcia zgłębił w spółce Arriva.

Od 2018 roku związany z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, gdzie w roli koordynatora projektu dołączył do zespołu entuzjastów testującego zupełnie nowatorskie w Polsce podejście do finansowania B+R poprzez zamówienia innowacyjne z wykorzystaniem metodologii tzw. problem-driven research. Następnie w roli doradcy strategicznego odpowiadał za ofertę programową NCBR, opracowanie i wdrożenie procesów zarządzania programami, koordynację współpracy z kluczowymi partnerami Centrum. Od kilku miesięcy zarządza zespołem przygotowującym i wdrażającym programy i przedsięwzięcia finansowane ze środków krajowych.