Bartosz Kaczmarek

Kierownik Biura Strategii PKP Cargo

Bartosz Kaczmarek jest absolwentem bezpieczeństwa narodowego na Akademii Obrony Narodowej oraz (po reorganizacji) Akademii Sztuki Wojennej.

Menedżer przez lata bezpośrednio związany z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, a następnie administracją państwową. Swoje doświadczenie i umiejętności wykorzystuje doradzając podmiotom pozarządowym oraz MŚP.

Naukowo zajmuje się klasyczną strategią oraz rozwojem kultury strategicznej. Na co dzień pracuje w branży logistycznej, gdzie zajmuje się planowaniem strategicznym oraz współpracą z partnerami zagranicznymi.