Marcin Wolak

Wiceprezes Zarządu
GPW Logistics S.A.

Menadżer i przedsiębiorca specjalizujący się w takich obszarach jak logistyka, transport, globalne łańcuchy dostaw oraz technologie i innowacje. Od wielu lat tworzy rozwiązania dla branży logistycznej. Aktywnie zaangażowany w obszarze cyfryzacji obiegu dokumentów w transporcie biorąc m.in. udział w międzynarodowym projekcie „Diginno” czy uczestnicząc w budowie platform cyfrowej wymiany dokumentów.

Pomysłodawca utworzenia i lider „Podgrupy ds. transportu i mobilności” w „Grupie Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji” (Cyfryzacja KPRM). Członek grupy ekspertów w Digital Transport & Logistics Forum funkcjonującej przy Komisji Europejskiej. Jeden z pomysłodawców, współzałożyciel i pierwszy prezes Polskiego Instytutu Transportu Drogowego. Autor wielu artykułów, raportów i publikacji (m.in. dotyczących rewolucji technologicznej w branży TSL czy znaczenia branży logistycznej dla polskiej gospodarki).
Obecnie zaangażowany we realizację i wdrażanie koncepcji Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego powstałej w ramach programu „Synergia” Ministerstwa Aktywów Państwowych, będącej inicjatywą strategiczną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Wiceprezes zarządu GPW Logistics S.A.