Wydarzenie
8 edycja Warszawa / Dzień 1 (21.06.2023)
13:00‑13:45 - Scena Debat 1

Logistyka i ekologia –
czy branża może działać
w sposób zrównoważony?

Transport logistyka

Zrównoważona logistyka odnosi się do zarządzania przepływem towarów, usług i informacji w taki sposób, aby minimalizować negatywne skutki dla środowiska, jednocześnie promując społeczne i ekonomiczne dobro. Czy wraz z postępem technologicznym i większą świadomością ekologiczną, branża logistyczna może przyczynić się do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju jednocześnie minimalizując negatywne skutki swoich działań na środowisko?

Nagranie z transmisji