Damian Dubisz

Starszy specjalista ds. rozwoju logistyki
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Specjalista z obszaru modelowania sieci transportowych w Łukasiewicz - PIT. Doktorant Wydziału Inżynierii Zarządzania na Politechnice Poznańskiej zorientowany badawczo na metodach mierzenia śladu węglowego i wspieraniu zrównoważonego rozwoju w niskoemisyjnych łańcuchach dostaw.

W Ł-PIT wykonawca projektów konsultingowych dla przedsiębiorstw oraz projektów badawczych. W realizowanych projektach chętnie odwołuje się do narzędzi stosowanych w koncepcji Lean Management. Doświadczenie zawodowe w zakresie kształtowania sieci logistycznych i ich udoskonalania zdobył pracując w Polsce i za granicą w działach transportu firm H&M,
Yusen Logistics Europe Ltd, DHL oraz Exception PCB Solutions.