Błażej Krawczyszyn

Dyrektor Wykonawczy ds. Logistyki
PKN Orlen S.A.

Dyr. Wykonawczy ds. Logistyki, odpowiedzialny za segment logistyki paliw płynnych,
ropy naftowej i wyrobów petchem w Grupie Kapitałowej Orlen na rynku polskim, czeskim, niemieckim i krajów bałtyckich.

Nadzoruje logistykę kolejową, rurociągową i drogową związaną z dostawami na rynek krajowy, jak i zagraniczny. Odpowiada za utrzymanie i rozwój terminali własnych oraz poziom zapasów i prawidłowe zaopatrzenie sieci stacji paliw w paliwa płynne. Przewodniczący Rady Nadzorczej,
IKS Solino, Orlen Transport, Lotos Kolej.