Wydarzenie
8 edycja Warszawa / Dzień 2 (22.06.2023)
12:00‑12:45 - Scena Debat 1

Perspektywy i wyzwania
dla infrastruktury logistycznej
w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego

Transport logistyka

Czy obecna infrastruktura logistyczna przeszła pozytywnie ryzyko kryzysu energetycznego?
Wyzwania w obszarze logistyki w czasie wojny, jak i po jej zakończeniu.

Nagranie z transmisji