Daniel Świętochowski

Dyrektor Pionu Handlowego
PERN S.A.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Inżynier na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Posiada dyplom MBA wydany przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów. Od 2003 roku związany z PERN S.A., gdzie pracował na stanowisku Dyrektora Biura Operacji oraz Dyrektora Pionu Eksploatacji, a także obecnie Dyrektora Pionu Handlowego. Zaangażowany w działalność operacyjną na obiektach Spółki w zakresie ropy i paliw. Przewodniczący Rady Nadzorczej NAFTOPORT Sp. z o.o.