Wydarzenie
8 edycja Warszawa / Dzień 2 (22.06.2023)
15:30‑16:15 - Scena Debat 3

Animatorzy Wizerunku
Polski w Europie

Polityka

Instytut Myśli Schumana przedstawi działania w ramach najnowszego projektu - Animatorzy Wizerunku Polski w Europie - ze szczególnym akcentem na budowanie marki kraju poprzez współpracę z Polonią, propagowanie rzetelnej wiedzy na temat sukcesów Polski w wielu obszarach, a także zapobieganie rozpowszechnianiu nieprawdziwych opinii oraz faktów na temat naszej Ojczyzny.
W ramach dyskusji porozmawiamy o znaczeniu współpracy z Polonią, trudnościach i perspektywach oraz zadaniach, jakie powinny być zrealizowane w najbliższym czasie.
W oparciu o doświadczenia organizacji Our Future Foundation, zastanowimy się - jak skutecznie pozyskiwać zaufanie młodych, by byli dumni z kraju pochodzenia i stawali się ambasadorami sprawy polskiej za granicą, również reprezentując kraj jako studenci prestiżowych europejskich uczelni a następnie pracując poza granicami Polski?
Przyjrzymy się wadze prawdy historycznej i jej sile oddziaływania na postrzeganie Polski w Europie w oparciu o obecnie nurtujące przypadki zakłamywania historii Polski.

Nagranie z transmisji