Jan Żaryn

Dyrektor
Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego

prof. Jan Żaryn, historyk, dyrektor IDMN im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego