Jan Badowski

Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej dyrektor Biura Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Prezydenta RP, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Były pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.