Marta Kowalczyk

Lider Dzieła Animatorzy Wizerunku Polski w Europie
Instytut Myśli Schumana

Redaktorka, wydawca, publicystka; publikowała m.in. w Teologii Politycznej, Civitas Christiana. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim.