Wydarzenie
8 edycja Warszawa / Dzień 1 (21.06.2023)
13:50‑14:30 - Scena Debat 3

Z czego jutro…? Co z historii myśli ekonomicznej ważne jest dla nowych jej horyzontów?

Gospodarka

Przetłumaczona ostatnio na język angielski książka księdza Jacka Gniadka „Dwaj ludzie z Galicji – koncepcja osoby ludzkiej według Ludwiga von Misesa i Karola Wojtyły” pokazuje w poszukiwaniu dla nowych horyzontów ekonomii, jak ważna jest ludzka godność, której potęga realizuje się w ludzkim działaniu stanowiącym podstawę jednego z najgłośniejszych traktatów o ekonomii, czyli „Ludzkie działanie”. Cały czas pojawiają się nowe koncepcje, których najgłośniejszym wyrazicielem jest dziś francuski ekonomista Thomas Piketty ze swoim „Kapitałem w XXI wieku” i „Ekonomią nierówności”. Jest drugim po Fryderyku Bastiacie najbardziej znanym ekonomistą z tego państwa, którego dzieła są wznawiane i cytowane mimo upływu ponad 170 lat od jego śmierci. Dziś również wraca się do dorobku polskich ekonomistów, których dokonania z czasów II Rzeczypospolitej doczekały się wielu wznowień oraz opracowań m.in.dlatego, że ich badania koniunktury czy inflacji pozostają ciągle żywą inspiracją dla współczesnych badaczy poszukujących z czego będzie jutro.

Nagranie z transmisji