Michał Wojciechowski

Profesor zwyczajny, biblista, teolog świecki i dziennikarz
Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Centrum im. Adama Smitha

Urodzony w 1953 roku. Po studiach w Warszawie i Paryżu wykładowca w Warszawie i Olsztynie (1990-2023). Od 2000 ekspert Centrum im. Adama Smitha. Zajmuje się biblistyką, kulturą starożytną, wczesnym chrześcijaństwem oraz etyką polityki i gospodarowania.

Opublikował 46 książek, 150 artykułów naukowych (w tym blisko 50 po angielsku i francusku), blisko 500 artykułów popularnych i recenzji.