Wydarzenie
8 edycja Warszawa / Dzień 1 (21.06.2023)
12:00‑12:45 - Scena Debat 1

Rodzina – Droga Czy Przeszkoda
Do Wolności…?

Społeczeństwo

Żyjemy w świecie niesłychanie zindywidualizowanym, w którym możliwości realizacji osobistych planów i aspiracji wydają się być niczym nieograniczone. Oznacza to, że sfera indywidualnej wolności wyboru i decydowania o sobie jest dziś znacznie szersza, niż jeszcze dwie, czy trzy dekady temu. W takim kontekście zdarza się, że życie rodzinne bywa spychane na dalszy plan, a w przypadku przedstawicieli młodszych pokoleń, albo przekreślane jako nieatrakcyjna ścieżka życiowa, albo coraz częściej odsuwane w czasie, na inny, bliżej nieokreślony moment. Wtóruje temu nierzadko medialne promowanie swobody i niezależności, przy jednoczesnym ukazywaniu relacji rodzinnych jako zaprzeczeniu wolności i życiowego spełnienia. W ten sposób, coraz częściej rodzina, będąca enklawą wolności i zarazem zasadniczą przestrzenią kształtowania wolnych i odpowiedzialnych członków społeczeństwa, bywa dziś postrzegana raczej jako przeszkoda, niż droga do wolności. Czy słusznie…?

Nagranie z transmisji