Dorota Bojemska

Przewodnicząca Rady Rodziny przy MRiPS
Rada Rodziny MRiPS

Przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Członek Krajowej Rady Związku Dużych Rodzin 3+. Rzeczniczka i inicjatorka szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi na rzecz postawienia rodziny w centrum zainteresowania Państwa oraz wspólnoty lokalnej.

Współpracowała z Pełnomocnikiem Rządu ds. Polityki Demograficznej w tworzeniu Strategii Demograficznej 2040. Żona, mama trzech córek i pięciu synów.