dr hab. prof. Michał A. Michalski

Prezes
Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie

dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski - kulturoznawca, ekonomista, etyk gospodarczy, badacz wpływu rodziny na gospodarkę oraz polityki rodzinnej. Prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, ekspert Polskiego Forum Rodziców, członek Rady Rodziny przy MRiPS. Profesor nadzw. w Zakładzie Etyki Gospodarczej Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu.
Autor licznych publikacji nt. współzależności między rodziną, kulturą, i rozwojem społeczno-gospodarczym, w tym książki "Znaczenie rodziny dla międzypokoleniowej transmisji kultury gospodarczej" oraz raportu "Rozwiązania prorodzinne w firmach prywatnych w Polsce”.