Wydarzenie
8 edycja Warszawa / Dzień 1 (21.06.2023)
14:30‑15:15 - Scena Debat 3

Powszechna dwujęzyczność
z językiem angielskim
jako konieczny element polityki obronnej w krajach NATO

Bezpieczeństwo i obronność

Ochrona ludności rosyjskojęzycznej była i jest pierwszoplanowym pretekstem agresji Rosji na inne kraje. Pytanie, czy musi być w przyszłości? Czy zatem język rosyjski nie powinien możliwie najszybciej i na zawsze zniknąć z zagrożonych obszarów? Czy możliwe jest przeprowadzenie skutecznej “ofensywy językowej” i jaką rolę mogą odegrać w tych działaniach wypracowane w naszym kraju wzorce i nasz kraj jako siła wiodąca w procesie przesuwania granic kręgów cywilizacyjnych? W końcu, czy wspólny, powszechnie funkcjonujący język może być nie tylko siłą jednoczącą wewnętrznie NATO, ale również swoistą “soft power”, która przesądzi o zwycięstwie sojuszu w konfrontacji z tą, czy inną agresywną dyktaturą? To tylko niektóre z wątków, które staną się przedmiotem wszechstronnej analizy i dyskusji uczestników panelu.

Nagranie z transmisji