Remigiusz Kopoczek

Wiceprezes ds. Badawczych
Sieć Badawcza Łukasiewicz

Ekspert w dziedzinach tworzenia gier video i komercjalizacji projektów naukowych, od ponad dwudziestu lat związany ze środowiskiem akademickim.
Doktoryzował się na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 2001 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w 2020 roku wybrany na członka Senatu uczelni. W latach 2012-2016 pełnił funkcję prodziekana ds. kształcenia i studentów na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. Jest współautorem kierunków studiów z dziedziny projektowania gier i przestrzeni wirtualnej oraz autorem i współautorem publikacji m.in. na temat procesu tworzenia gier komputerowych, wykorzystywania multimediów i rzeczywistości wirtualnej w edukacji. W latach 2016-2020 sprawował stanowisko prezesa zarządu pierwszego akceleratora gier wideo ARP Games.

Były prezes zarządu jednej z największych konferencji gospodarczych w Polsce – Kongresu 590
oraz były dyrektor NCBR. Wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz od 2022 roku.