Wydarzenie
8 edycja Warszawa / Dzień 2 (22.06.2023)
11:00‑11:45 - Scena Debat 1

Bezpieczeństwo Strategiczne –
Koszt i Zysk

Gospodarka

Bezpieczeństwo strategiczne jest szerokim pojęciem, które obejmuje różne aspekty ochrony interesów państwa i zapewnienia jego długoterminowej stabilności i odporności. Chociaż głównym celem bezpieczeństwa strategicznego nie jest skupienie się na kosztach i zyskach, istnieją ekonomiczne implikacje związane z utrzymaniem bezpieczeństwa. Z jakich perspektyw możemy je oceniać?

Nagranie z transmisji