Adam Zygmunt Młodkowski

Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Adam Zygmunt Młodkowski jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku finanse i bankowość. Ukończył również m.in. Advanced Management Program na IESE Business chool w Barcelonie, studium dla dyrektorów finansowych organizowane przez Instytut Rozwoju Biznesu, a także kurs maklerski i kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Na początku swojej kariery związany był z sektorem bankowym. Pracował w Grupie Pekao S.A. oraz w PKO Bankiem Polskim S.A. zajmując się obsługą klientów strategicznych i finansowaniem projektów inwestycyjnych. W latach 2003-2009 był Członkiem Zarządu, a następnie Wiceprezesem Zarządu, zaś od 2008 został Prezesem Zarządu Bankowego Funduszu Leasingowego S.A. Po zakończeniu pracy w Grupie PKO BP Adam Młodkowski został założycielem oraz prezesem dwóch niezależnych firm konsultingowych, zajmujących się m.in. restrukturyzacją finansową przedsiębiorstw oraz pozyskiwaniem kapitału, wycenami aktywów i doradztwem strategicznym. W latach 2016 - 2017 r. pracował w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. W 2018 r. został doradcą Prezesa SGB Banku, odpowiadając za projekt reorganizacji sieci oddziałów.

Następnie został Dyrektorem Zarządzającym pionem sprzedaży w Pocztylion-Arka PTE S.A. Od stycznia do września 2020 r. był niezależnym członkiem rady nadzorczej KDPW_CCP S.A. rekomendowanym przez GPW S.A. We wrześniu 2020 r. po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych w Towarowej Giełdzie Energii S.A. Od kwietnia 2021 r. jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A