Sławomir Panasiuk

Wiceprezes Zarządu
KDPW S.A.

Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Zarządu Izby Rozliczeniowej KDPW_CCP S.A. Menedżer, ekspert w zakresie rynków finansowych, zarządzania, rozwoju i bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym. Z KDPW, centralnym depozytem papierów wartościowych, związany jest od 1999 r. Członek Zarządu KDPW od 2006 r., a od 2009 r. Wiceprezes Zarządu. Od 2011 r. również Wiceprezes Zarządu, wydzielonej ze struktur KDPW, izby rozliczeniowej KDPW_CCP. W obu spółkach odpowiada za obszar technologiczny i operacyjny. Nadzorował realizację szeregu projektów podnoszących jakość i zakres usług post-transakcyjnych, dostosowując w tym obszarze polski rynek finansowy do konkurencji i standardów międzynarodowych. Kluczowymi osiągnięciami w tym zakresie są: wdrożenie systemu depozytowo-rozliczeniowego kdpw_stream, europejska autoryzacja izby rozliczeniowej KDPW_CCP, uruchomienie i rejestracja w ESMA repozytorium transakcji KDPW czy uruchomienie i międzynarodowa autoryzacja usługi nadawania kodów identyfikujących podmioty prawne (LEI).

W zakresie wykorzystania technologii blockchain KDPW prowadził prace badawczo-rozwojowe związane z wykorzystaniem na rynku kapitałowym i uruchomił usługę eVoting dla Walnych Zgromadzeń spółek giełdowych oraz usługę eVoting Board dla Zarządów i rad nadzorczych. Obecnie KDPW prowadzi prace analityczne związane z wykorzystaniem technologii blockchain w zakresie rejestracji i obrotu instrumentów finansowych. Otrzymał tytuł CIO Roku 2009 w konkursie organizowanym przez Wydawnictwo IDG Poland i magazyn CIO Magazyn Dyrektorów IT, za wdrożenie systemu depozytowo-rozliczeniowego kdpw_stream. W 2017 r. otrzymał tytuł CIO XV-lecia, przyznany przez klubową społeczność w drodze głosowania. Od 2016 r. członek ISDA CCP Committee, a od 2017 r. członek CCP12 Executive Committee. Od 2018 r. jest członkiem
Euro Cyber Resillience Board ds. Paneuropejskich Infrastruktur Finansowych (ECRB), forum dla strategicznych dyskusji pomiędzy podmiotami infrastruktury rynku finansowego, działającym przy Europejskim Banku Centralnym.