Jarema Drozdowicz

Koordynator ds. wdrożeń systemowych i projektów badawczo-rozwojowych
Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności

Profesor uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pedagog, antropolog i socjolog edukacji. W swoich badaniach zajmuje się dwujęzycznością, wielojęzycznością i przemianami kultury współczesnej.