Wydarzenie
8 edycja Warszawa / Dzień 2 (22.06.2023)
15:30‑16:15 - Scena Debat 1

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej – wyzwanie czy szansa dla polskiej gospodarki

Energetyka i ekologia

Państwa UE chcą do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną. Budowa gospodarki i społeczeństwa o zerowej emisyjności to zarówno pilne wyzwanie (z uwagi na coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe), jak i szansa na stworzenie nowych miejsc pracy i możliwości gospodarczych. Transformacja ekologiczna to również niezbędny krok ku zmniejszeniu zależności energetycznej UE. Zastąpienie paliw kopalnych czystszymi formami energii ograniczy emisje unijnych gazów cieplarnianych i równocześnie zmniejszy uzależnienie UE od rosyjskiego gazu.

W dniu 24 lutego 2022 roku rozpoczęła się inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W cieniu tych tragicznych wydarzeń wciąż nasila się kryzys klimatyczny wywołany spalaniem paliw kopalnych prowadzącym do antropogenicznych emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Sytuacja geopolityczna wygenerowała jednak szereg fundamentalnych pytań. Najważniejszym z nich jest, czy odnawialne źródła energii (OZE), efektywność energetyczna i energetyka jądrowa są ratunkiem dla klimatu, a jednocześnie mogą chronić UE i Polskę przed poważnym kryzysem energetycznym i gospodarczym? Co z okresem przejściowym? Czy unijną politykę dekarbonizacyjną trzeba napisać od nowa?

Warto podkreślić, że o ile wojna w Ukrainie może w początkowym okresie spowolnić procesy dekarbonizacyjne w Europie, a zwłaszcza w Polsce, to w nieco dalszej perspektywie może znacząco przyspieszyć transformację energetyczną.

Nagranie z transmisji