Paweł Sałek

Doradca Prezydenta RP
Kancelaria Prezydenta RP

Absolwent Politechniki Częstochowskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Absolwent studiów podyplomowych „Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych” prowadzonych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Szkołę Główną Handlową. Autor lub współautor wielu opracowań naukowych, raportów i artykułów dotyczących wykorzystania postanowień Konwencji Klimatycznej ONZ, instrumentów Protokołu z Kioto oraz Porozumienia Paryskiego dla rozwoju Polski. Ukończył International MBA Centre for Management Training na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2002–2004 był Zastępcą Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Skierniewicach. Następnie był Dyrektorem Zarządu Oczyszczania
Miasta st. Warszawy (2004–2006). Radny Gminy Maków (powiat skierniewicki) w kadencji 2002–2006. W latach 2005–2007 członek gabinetu politycznego Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko. Przed objęciem funkcji Doradcy Prezydenta RP pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska – Pełnomocnika Rządu ds. polityki klimatycznej w rządzie Premier Beaty Szydło i Premiera Mateusza Morawieckiego. W Kancelarii Prezydenta RP zajmuje się sprawami ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju.