Piotr Zacharski

Ekspert ds. klimatu i środowiska
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji

Od ponad 15 lat związany z działalnością na rzecz ochrony środowiska, finansowania oraz realizacji inwestycji proekologicznych w branży budowlanej, transportowej i energetycznej. Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Środowiskiem. Kierownik Zakładu Strategii Środowiskowych – Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju IOŚ-PIB. Współpraca ekspercka z Siecią Badawczą Łukasiewicz ITEE.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach wykonawczych w zakresie budowy infrastruktury drogowej i inżynierii środowiskowej, a także w przedsiębiorstwach zajmującym się wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej i ciepła.

Jest autorem lub współautorem wielu publikacji związanych z ochroną środowiska w energetyce i adaptacją do zmian klimatu oraz prelegentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach, sympozjach z zakresu energetyki i ochrony środowiska. Za swoją dotychczasową pracę został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi – odznaczenie przyznane przez Prezydenta RP oraz odznaką honorową „Za Zasługi dla Energetyki” przyznaną przez Ministra Klimatu i Środowiska.