Tomasz Dąbrowski

Dyrektor Sieć Łukasiewicz ITEE w Radomiu
Sieć Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji

Menadżer, radca prawny i naukowiec. Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji Radom. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Ekspert w zakresie prawnych aspektów ochrony środowiska,
prawa energetycznego, prawa handlowego, prawa spółdzielczego, postępowania cywilnego.
Autor i współautor różnych form wypowiedzi naukowych oraz ekspertyz prawnych.