Wydarzenie
7 edycja Rzeszów / Dzień 2 (18.11.2022)
13:00‑13:45 - Scena Główna

Luka edukacyjna

Wyzwania społeczne

Jak wynika z badań Eurostatu, w Polsce jest więcej kobiet z wyższym wykształceniem niż mężczyzn. Zjawisko to nazywane jest luką edukacyjną i w Polsce w 2021 r. luka ta wynosiła aż 19 p. proc. Dla porównania, w Czechach wyniosła 16,2 p. proc. W kontekście demograficznym, luka może być postrzegana jako istotne utrudnienie w doborze par, ze względu na to, że małżonkowie najczęściej posiadają ten sam "poziom" wykształcenia (jest to tzw. homogamia edukacyjna).

Badania wskazują również, że kobiety częściej w poszukiwaniu wysokiej jakości edukacji migrują do większych miast. Doprowadziło to do sytuacji, w której w metropoliach jest nadreprezentacja kobiet a w małych ośrodkach - mężczyzn.

Luka edukacyjna stała się więc istotnym czynnikiem, wpływającym na poziom dzietności w Polsce. Jest to temat na tyle znaczący dla polskiej demografii, że warto go zgłębić i opracować rozwiązania, które pomogą tę dysproporcję zmniejszyć. O możliwych kierunkach działań będziemy rozmawiać podczas Kongresu 590.

Nagranie z transmisji