Wydarzenie
8 edycja Warszawa / Dzień 2 (22.06.2023)
11:00‑11:45 - Scena Debat 3

Cyfryzacja i finanse
Forum Gospodarcze Polska-Czechy

Gospodarka