Jan Rypar

Dyrektor Oddziału w Republice Czeskiej
PKO Bank Polski SA

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze. W latach 2008-2017 pracował w Raiffeisenbank, Erste Corporate Banking i Commerzbank AG, gdzie zajmował się relacjami z dużymi klientami korporacyjnymi.

Od 2017 r. pracował na stanowisku Starszego Doradcy Klienta i Menadżera ds. Sprzedaży
w PKO BP Czech Branch, i następnie objął stanowisko Dyrektora oddziału.