Krzysztof Dębiec

Senior Fellow
Ośrodek Studiów Wschodnich im. M. Karpia w Warszawie

W OSW pracuje od stycznia 2018 roku, zajmując się tematyką czeską i słowacką oraz środkowoeuropejską współpracą regionalną. Wcześniej był pracownikiem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze (I sekretarz), gdzie m.in. wspierał działania polskich firm
na rynku czeskim.

Jako pracownik Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE (attaché) był zastępcą przewodniczącego Grupy roboczej ds. konkurencyjności i wzrostu w trakcie polskiej prezydencji w Radzie UE. W Ministerstwie Gospodarki zajmował się zagadnieniami konkurencyjności gospodarczej w wymiarze unijnym, innowacyjności, wsparcia MŚP, problematyką surowców nieenergetycznych czy rozwojem gospodarki niskoemisyjnej.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (mgr, stosunki międzynarodowe) i College of Europe
(MA in European Interdisciplinary Studies). W 2011 roku obronił pracę doktorską nt. ekonomicznych skutków imigracji obywateli państw Europy Środkowej i Wschodniej dla Wielkiej Brytanii, uzyskując tytuł doktora nauk ekonomicznych (Kolegium Gospodarki Światowej SGH).